Autisme is de wereld zien vanuit een ander perspectief.

Cease en HDT therapie

Vanaf de geboorte en zelfs al ervoor komt een mens in aanraking met stoffen die belastend kunnen zijn voor het lichaam. Het lichaam heeft in principe uitstekende manieren om deze belastende stoffen af te voeren. Als het lichaam echter niet meer in staat is deze belastende stoffen voldoende af te voeren, kunnen deze stoffen zich gaandeweg in het lichaam opstapelen en blokkades gaan vormen. Hierdoor kunnen op den duur (chronische) klachten ontstaan.

Deze klachten kunnen met Cease of HDT behandeld worden.

Homeopatisch arts Tinus Smits(† 2010) ontwikkelde de CEASE therapie voor de behandeling van autisme en aanverwante stoornissen. De CEASE therapie is specifiek gericht op het opheffen van de blokkades waarvan, bij autisme en aanverwante stoornissen, sprake is. Inmiddels is deze methode verder ontwikkeld.

Homeopaat Ton Jansen ontwikkelde de Homeopathic Detox Therapy (HDT) om diverse gezondheidsproblemen aan te pakken gericht op het opheffen van in het lichaam ontstane blokkades. Met HDT kunnen veel uiteenlopende aandoeningen waaronder ADHD, astma, reuma, depressie, fibromyalgie etc. behandeld worden.

De behandeling

Bij beide therapieën worden, ieder op hun eigen wijze, homeopathische middelen in diverse potenties gecombineerd met het eventueel tijdelijk gebruik van orthomoleculaire voedingssupplementen en een voedingsadvies.

Bij Cease therapie en Homeopatic Detox Therapy (HDT) worden op basis van een grondige inventarisatie systematisch de volgorde van stoffen die de blokkades veroorzaken bepaald. Er wordt dan ook van U verwacht dat U voor de start van de behandeling een ziektebiografie schrijft, waarbij U indien nodig navraag doet naar medicijngebruik bij Uw apotheek/ziekenhuis.

NVKH R-Hom®