Geld is, net als de kauri schelp vroeger was, een ruilmiddel. Voor je gezondheid zorgen is een investering. Je krijgt er iets voor terug dat onbetaalbaar is.

Tarieven

Een consult kost € 70,–.

Een telefonisch consult, waarbij nieuw middel gezocht moet worden € 50,–.

Mocht U verhinderd zijn uw afspraak na te komen, laat u dit dan tenminste 24 uur van tevoren weten. Dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Het homeopatisch middel dat voorgeschreven wordt is in principe onderdeel van de behandeling. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vergoeding kosten

Als u aanvullend verzekerd bent is gehele of gedeeltelijke vergoeding door ziektekostenverzekeraars mogelijk omdat ik lid ben van de NVKH, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten. Voor meer informatie zie: Independer of NVKH.

Goede zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt.

Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan daarom geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ. Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars. Voor meer informatie zie: RBCZ.

In verband met de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg, de WKKGZ, zijn alle leden van de NVKH tevens aangesloten bij het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn, Quasir. Voor meer informatie zie: Quasir.

Mocht U een klacht of onvrede hebben over bijvoorbeeld behandeling, bejegening of bereikbaarheid waar U samen met uw homeopaat niet uitkomt, dan kunt U kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Voor meer informatie zie: Klachtenafhandeling NVKH. Kies bij ‘Over de NVKH’ de laatste optie ‘Klachtenafhandeling NVKH’.

Wordt uw klacht of onvrede niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. Het geschil kan ingediend worden bij de geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie zie: flyer Zorggeschil.

Als therapeuten vallen wij onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Voor meer informatie zie: TCZ.

NVKH R-Hom®